Szukaj
2018-06-26

Aluminium

Kęty: drugi kwartał 2018 r. był udany

Zarząd Grupy Kęty prognozuje, iż skonsolidowane przychody grupy w drugim kwartale br. wyniosą 735 mln zł, o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk operacyjny wzrośnie o około 7 proc. do 87 mln zł, natomiast zysk netto około 65 mln zł, tj. na poziomie porównywalnym do ubiegłorocznego.

„Pomimo zawirowań na rynku aluminium, spowodowanych wprowadzeniem przez USA ceł importowych na aluminium i półprodukty z aluminium oraz amerykańskimi sankcjami nałożonymi na firmę Rusal, popyt w drugim kwartale utrzymał się na bardzo wysokim poziomie. Dzięki temu moce produkcyjne przez cały czas wykorzystane są blisko poziomów maksymalnych, co ma przełożenie na osiągane przez segmenty wyniki” – napisał w komentarzu zarząd firmy.

Kety spodziewają się, że sprzedaż segmentu wyrobów wyciskanych w drugim kwartale br. będzie o 6 proc. wyższa r./r., segmentu systemów aluminiowych o 10 proc., zaś segmentu opakowań giętkich o 15 proc.

Na koniec czerwca 2018 r. dług netto Grupy Kęty wyniesie około 630 mln zł i będzie o około 50 mln zł wyższy (8 proc.) w porównaniu z końcem marca 2018 r.